Амазон FBA Подготовка Великобритания с Easyadd Fulfilment & Logistics

Амазон FBA Подготовка Великобритания с Easyadd Fulfilment & Logistics

Какво трябва да знаем за процеса по подготовка на Амазон FBA Великобритания ? Съкращението FBA означава изпълнение от Aмазон. Нарича се още – обработка на доставка. Този модел на услуга за доставка позволява на продавачите да възлагат на външни изпълнители задачите,...
Клиентски и Амазон връщания

Клиентски и Амазон връщания

Клиентски и Амазон връщания Великобритания . Какво трябва да знаем? Всеки, който продава физически продукти чрез Интернет, рано или късно ще трябва да се справя с процеса по управление на връщанията. Така наречените клиентски и Амазон връщания са основно...